Skibotn                          714983 
Jyykean                         Finsk
Jyykean Markkina       Finsk
Yykiänperä                   Finsk
Markkina                      Finsk
 Iv'gobahta                     Samisk
Sabetvuod'do                Samisk

 
Skibotn [s∫i'båttn]. Jyykean [ju'gan]. Iv'gobahta [i'ogobahta] = Lyngsbotn.
Yykiänperä = Lyngsbotn.
   
Skibotn er tettstedet på østsiden av bukta i Storfjorden som ligger øst for Falsnes. Fra Skibotn går det dal opp mot grensen mot Finland.
   
Hva som er bakgrunnen for navnet Skibotn er vanskelig å finne ut. 1723 og 1746 i matrikkeloversiktene skrives det Schibotten og Schiebotten. 1764 skrives det Skiebotn og i 1836 Skibbotn. Det finske navnet har vært Markkina, eller Jyykean Markkina. Jyykean betyr "Lyngen" og Markkina betyr "marked" (markedsplass). Det kommer av at Skibotn fra gammel tid har vært markedsplass for kjøpmenn og almue som møttes for å kjøpe og selge sine egenproduserte varer og annet, både fra Norge, Finland og Sverige. Iv'go er samisk ord for Lyngen. Iv'gobahta betyr "Lyngsbotn". På Skibotn har det vært markedsdager i februar og november hvert år. Etter at læstadianismen slo rot i Lyngen i siste halvdel av 1800 årene ble det holdt kristelig storstevne sammen med novembermarkedet. Etter at Skibotn mista sine spesielle markedsrettigheter i 1950 årene har stevnene fortsatt. Det holdes også kristelig stevne hvert år ved Sankt Hans tiden.
   
Mot slutten av 1900 årene ble markedsdagene, nærmest som fortsettelse av en gammel tradisjon, tatt opp igjen i Skibotn, men da omkring Sankt Hans.

Informant Roald Larsen