Storfjord kommune har sammen med samarbeidende kommuner (Nord Troms) fått tildelt kr. 350.000,- i prosjektmidler til grunnskolesamarbeid om det nye faget "Programfag til valg". Prosjektet skal jobbe fram en modell for hvordan opplæringsinstitusjonene skal sikre gode overganger fra grunnskole til videregående skole. I forbindelse med prosjektet vil det bli lyst ut en to-årig prosjektlederstilling for Nord-Troms.
Alle grunnskoler, samt Nordreisa, Skjervøy og Nordkjosbotn vgs er med.