Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogbruk

Næring og utviklingsavdelingen har ansvaret for den lokale skogbruksforvaltningen i kommunen, dette innebærer å sikre rammebetingelsene for skogbruket. Avdelingen jobber med rådgiving og saksbehandling innen tilskudd, skogfond, skogkultur, driftsteknikk og vegbygging.

Storfjord kommune består av svært kupert terreng med frodige dalbunner med lav til høye boniteter. Vi har arealer med god produksjonsevne spredt over hele kommunen. Utfordringen i Storfjord er å få opp aktivitetsnivået.

Skogbruket er langsiktig og krever god planlegging. I en oppstartsfase gagner sjelden investeringene dine deg, men dine barn, barnebarn, oldebarn osv, vil få stor nytte av skogen når den er hogstmoden. Inntektene ved hogsttidspunktet kan påvirkes av deg som skogeier i form av riktig skjøtsel og vegbygging.

Skogsveier er til fordel for flere enn bare skogeier, skogsveiene blir brukt av alle brukergrupper både til tur, trening, jakt osv.

Riktig skjøtsel av skogen kan skape både inntekter og bolyst. Skog er fremtiden!

Kontaktinformasjon

Skogbrukssjef i Nord-Troms, Elisabeth Torstad
Telefon: 400 28 515
E-post: elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no