Delegasjonen som bestod av rektor, lærere, kultur og bibliotekansatte, hadde først møte med Styre for Oppvekst og kultur der muligheter for samarbeid ble drøftet. Deretter besøkte den finske delegasjonen Skibotn skole, Storfjord språksenter og Furuslottet barnehage.

I desember reiser 8. og 9.klasse fra Skibotn skole til Hætta på bli-kjent tur med innlagte aktiviteter sammen med de finske elevene. Det er ekstern finansiering via Interregprosjekt som dekker skolens skysskostnader. Storfjord språksenter og Enontekiö skal samarbeide om utgivelser av bl. a undervisningsmateriell og også prøve å få til elevutveksling.

I februar skal representanter fra ulike fagområder innafor Oppvekst og kulturetaten på oppfølgende samarbeidsmøte i Kilpisjärvi, der konkrete former for samarbeid innafor ulike fagområder skal avtales.