6-åringene er ikke erfarne gående eller syklende og kan utvise uforutsigbar atferd i trafikken. Derfor må vi kjøre ekstra forsiktig og være observante, slik at de og alle andre barn og unge som ferdes langs veiene, kan bevege seg trygt til og fra skolen.