Det er derfor svært viktig at de foreldre som kjører barna til skolen i privatbiler tar det med ro og tenker sikkerhet for elevene ved skolen og på bussholdeplassen. Den enkelte skole legger også ut intern informasjon om når og hvor det er lov å kjøre for skole - og SFO bringing/henting.