Skrotnisseprosjekt 2013

Storfjord kommune er blitt tildelt midler for å gjenta fjorårets skrotnisseprosjekt. I dag er det privatpersoner selv som er ansvarlig for bortkjøring av skrot, og vi vil med dette gjøre jobben enklere og billigere for innbyggerne i kommunen. Midlene er bevilget av Fylkesmannen med hensikt å fjerne metallavfall og bilvrak som kan være en trussel mot miljøet, både med hensyn til forurensning og sjenanse. Vi vil minne om at Forurensningsloven åpner for mulighet til sanksjoner som tvangsmulkt.

Siden dette er andre året prosjektet gjennomføres er det ikke lagt planer for gjennomføring av samme tiltak flere ganger. Vi håper derfor at Storfjords innbyggere vil benytte seg av tiltaket i år, slik at vi alle får en renere kommune å leve i.

«Operasjon Stålhanske»

Denne delen av prosjektet går på å få ryddet opp i metallskrot rundt om i kommunen. Det vil opprettes deponier hvor du kan levere ditt skrot gratis. Fra disse deponiene vil kommunen sørge for at metallet blir samlet opp og kjørt vekk.

Metalldeponier vil bli merket fra den 16.09.13 på følgende lokasjoner.

Skibotn: Ved Statoil
Skibotn: Ved TK- bygget
Skibotn: Ved kaia
Elvevoll: Vestersiasenteret
Oteren: Bak renseanlegget
Hatteng: Mellom Sivilforsvarets lager og brannstasjonen, innenfor merket område
Signaldalen: På gruset parkeringsplass ved siden av Signaldalen bygdehus
Elsnes/Horsnes: På stor avkjøring på siden av Elsneselva på Horsnesvegen

Deponiene vil tømmes den 25. september, og vil ikke være åpen for lagring etter dette. Om du har store mengder metallavfall bes du ta kontakt med driftsetaten for å organisere evt. henting av metallet.

Husk: Dette er en mulighet for å kaste metall, og ikke annet avfall. Hvitevarer og andre EL-produkter skal leveres til godkjent leveringssted.

«Vrak en bil du også»

Den 1. juli 2013 økte Tollvesenet vrakpanten til 3000 kroner. For å gjøre det enda mer attraktivt å vrake gamle biler, vil Storfjord kommune gjennom prosjektet «Vrak en bil du også» gi ytterligere 1500 kroner for hver vraket bil. Pengene vil bli utbetalt ved fremvisning av gyldig dokumentasjon på vraking fra godkjent leveringssted, samt kontonummer for utbetaling. For oss i Storfjord er nærmeste leveringssted av bilvrak hos Metall og Gjenvinning AS avd. Balsfjord, på Bergneset. Informasjon om innlevering av biler kan finnes på tollvesenets nettsider.

Lenke: http://toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=196342

For at en bil skal være med i prosjektet må den stå i Storfjord kommune. Alle biler som skal vrakes må meldes inn til Driftsetaten slik at vi kan dokumentere at de innfrir kriteriene. Innmelding sendes fortrinnsvis på e-post til joakim.nilsen@storfjord.kommune.no, eller på telefon 400 28 822 ukedager mellom 0830 og 1430.

Informasjonen vi trenger er:
Navn
E-post adresse og Telefonnummer
Adresse
Type bil (Merke, modell, farge)
Lokasjon av vrak på tomt
Kontonummer

Her gjelder første mann til mølla prinsippet, de som registrerer sin bil til oss først, vil stå først i køen for å få 1500 kroner ekstra for å vrake sin bil. Vi deler ut beløpet så langt midlene rekker. Frakt til godkjent vrakingssted må gjennomføres privat. Om du ikke kan levere bilen til vraking selv, ta kontakt med driftsetaten slik at vi kan se om frakt kan organiseres.

FRISTER:
Innmelding av biler som skal vrakes: 25.09.13
Levering av vrakmelding og kontonummer: 15.11.13

NB! Biler som er meldt inn må ikke leveres til vraking før driftsetaten har dokumentert at de oppfyller kravene. Når befaring er gjennomført vil eiere fortløpende få beskjed om at bilene kan føres til vraking.

Kjøretøy registrert før 1977 inngår ikke i tollvesenets vrakpantordning, og vil derfor ikke være med i vrakprosjektet. Disse bilene kan allikevel bli registrert til oss, slik at vi kan gjøre vurderinger på om disse kan hentes. Andre kjøretøy som har vrakordninger vil ikke få støtte av prosjektet.

Om du har spørsmål angående et av disse prosjektene, kontakt Driftsetaten v/Joakim Stensrud Nilsen på e-post joakim.nilsen@storfjord.kommune.no eller på telefon 400 28 822