• Sammenbindingsløypa, med tilknytning til Finnland

Denne løypa er merket og åpnet for trafikk. Det meldes om litt lite snø, og brukere bes derfor være oppmerksomme på eventuelle steiner i løypa.

Løypa er også merket og åpnet fra tilknytningspunkt mellom Sammenbindingsløypa og Skibotn-løypa, frem til Finnland. Det er ikke åpent for kjøring ellers i Skibotnløypa.

Se status for alle løypene her