Alle søknader skal leveres elektronisk på anleggsregisteret.no.

Før man levere søknad må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknadsskjema her: word PDF document ODT document og pfd

Her får du noen gode tips til foreberedelser av spillemiddelsøknaden: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Ta gjerne kontakt med Kulturkontoret dersom du har spørsmål, tlf. 77 21 28 00.