Plan- og driftsetaten søker etter ungdom mellom 16 – 20 år som kan jobbe med varierte arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold.

Arbeidsperioden starter mandag 25. juni 2018 og avsluttes fredag 20. juli 2018.

For informasjon ta kontakt med plan- og driftssjef Trond Arne Hoe på mobil 913 63 488 eller mail trond.hoe@storfjord.kommune.no.

Søknad kan sendes til trond.hoe@storfjord.kommune.no

Søknadsfrist 25. mai 2018