Arbeidsoppgaver:

- Strandrydding
- Generell søppelrydding
- Plenklipping
- Forefallende arbeid

Vi søker etter arbeidsleder (eldre ungdom) med sertifikat som kan lede arbeidet, jobbe selv, samt frakte personell og utstyr. Ut over arbeidsleder er det behov for 2 "arbeidere". Ungdom over 15 år kan søke som "arbeidere".

Jobben utføres i perioden 30.juni - 29.juli og det blir oppdelt i 2 "team". Det vil bli to uker arbeid for hvert "team" så vi vil totalt "ansette" to ledere og 4 arbeidere. Team 1: 30/6-15/7 og Team 2: 18/7-29/7.

For informasjon ta kontakt med plan- og driftsleder Trond Arne Hoe på mob.: 913 63 488, eller mail trond.hoe@storfjord.kommune.no.

Søknadsfrist 10.juni.