Prosjektets bærende ide er at regionen gjennom tettere og forpliktende samarbeid kan utvikle flere kompetanse-arbeidsplasser som gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst.

Prosjektet har 4 satsingsområder:

  • Drivkraft Campus Nord-Troms – samarbeidsmodell for kompetanseutvikling og forskning i regionen
  • Drivkraft Ungdom – ungdomsmedvirkning
  • Drivkraft Kvenkultur – utvikle modeller for samarbeid
  • Drivkraft Grensesamarbeid – utvikle grensetjenesten


Prosjektet går over 2 år
Vi søker etter en prosjektleder som kan styre prosessen og oppnå konkrete resultater. Kvalifikasjoner vi legger vekt på:

  • Høyere utdanning
  • Erfaring fra prosess – og prosjektarbeid
  • Strukturert og resultatorientert
  • Evne til strategisk tenking og konkret handling
  • Evne til å inspirere og jobbe sammen med mange aktører for å fremme samarbeid regionalt
  • Kjennskap til regionen

Kontorsted er Halti, der du blir del av et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø.
Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.
 

Søknadsfrist: 9.januar 2019
Søknad sendes på e-post til berit.fjellberg@ntroms.no

Mer info: Berit Fjellberg 97567336

 

Viktige aktører og samarbeidspartnere

Nordkalottsenter
Språksentra
Kväänisentteri/Kven-kultursenter
Davvi Álbmogiid Guovddáš / Senter for nordlige folk
Nasjonalparksenter
Maritimt senter
Studiesenter
Visningssenter
Næringsfabrikk
Næringshage
Forskningsnode
Museum
Nordkalottens grensetjeneste 
Videregående skoler
Regional ungdomssatsing/RUST
Nord-Troms Regionråd
Troms fylkeskommune
UiT -Norges arktiske universitet 
Visit Lyngenfjord
Arena Nord-Troms
Tornedalsrådet
Sametinget

Der kontraster former folk Svart SKJERM-crop.png