Utbyggingen av Skibotn Sentrumsplan går framover, og nå vil avkjørsel ved gamle ICA og bedehuset i Skibotn stenges. Vi ber publikum bruke avkjørsel ved Nord Troms Museum for adkomst.

På lenken nedenfor kan du laste ned vedtatte reguleringsplan for Skibotn sentrum.
http://www.storfjord.kommune.no/kunngjoering-av-reguleringsplan-skibotn-sentrum.5046526-102429.html