Disse anleggene har fått midler i årets tildeling

  • Storfjord kommune, Hatteng kunstgressbane kr. 1.018.000,- (delbevilgning 2 av 2)

  • Vestre Storfjord lysløypelag, O-kart: kr. 26.000,-


Disse anleggene har fått avslag i år

  • Skibotn skytterlag, skytterhus

  • Skibotn skytterlag, skytebane 200 m

  • Storfjord kommune, basseng

  • Troms o-krets, O-kart Øvrevann

  • Troms o-krets, O-kart Sollia


Vil din forenings øke midler for 2018?

Alle som vil søke om spillemidler for 2018 må nå begynne å forberede seg. Søkeportalen idrettsanlegg.no er under omlegging, men åpner igjen 1. oktober 2017.

Ta gjerne kontakt med kulturkontoret dersom det er behov for veiledning.