Har dere snakket om leke- og aktivitetsområde i ditt nærmiljø? Lag og foreninger og andre som har planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg, bør snarest mulig komme i gang med konkret planlegging.

Søknader sorteres i tre kategorier:

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
Kostnadsramme 20.000 - 80.000 kr
Tilskudd 50%
f.eks. gapahuk Oteren barnehage

Ordinære nærmiljøanlegg
Kostnadsramme 80.000 - 400.000 kr
Tilskudd 50%
f.eks. ballbinge Elvevoll

Ordinære anlegg
Kostnadsramme fra kr. 400.000,-
Tilskudd ca. 42%
f.eks. klatrevegg Skibotn, "Akselstua" Steindalen

Frist for innlevering av spillemiddel-søknad til kommunen er 1. november. Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes først.

Ta kontakt med kulturkontoret tlf. 777 14500 eller 982 89 091.