• Storfjord kommune 1939001303 Hatteng skole kunstgressbane kr 925 000,-

  • Skibotn IL 1939004801 Skibotn Arena Tuftepark kr 300 000,-

Les mer her: http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Nyheter/Nyhetssak/Idrettsanlegg-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet-i-Troms-tildeles-milliontilskudd