I området rundt Storfjord, Lyngen og Kåfjord kan det ustabile fjellpartiet på Nordnesfjellet utgjøre en trussel for befolkningen, både direkte ved et utras og via flodbølger i fjordene.

Forskere ved Universitetet i Tromsø har laget en spørreundersøkelse der de er interessert i å få vite hvordan dere som bor i disse områdene selv vurderer og opplever denne situasjonen.

Spørreundersøkelsen inngår i et forskningsprosjekt ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet og Institutt for psykologi ved UiT - Norges arktiske universitet. 

Du svarer helt anonymt.

Interessert i å delta? Trykk på denne linken: https://uitpsych.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9uZA9HlduSuKlpj