Evakueringsgamme i Elvevolldalen. Foto: Kristen Are Figenschau
Evakueringsgamme i Elvevolldalen. Foto: Kristen Are Figenschau
Storfjord kommune har fått støtte fra Riksantikvaren / Troms fylkeskommune til å delta i prosjektet "Kompetanseløft i kulturminneforvaltningen". I løpet av 2014, 2015 og 2016 er det registrert en rekke kulturminner fra andre verdenskrig. Svært mange av dem forteller historien om militær virksomhet og krigsfanger, men noen forteller også historien om hvordan krigen direkte påvirka livet til innbyggerne i Storfjord. I Elvevolldalen finnes for eksempel disse restene av evakueringsgammer, bygd av familier fra Elvevoll.
Spor etter to evakueringsgammer i Elvevolldalen. Foto: Kristen Are Figenschau
Spor etter to evakueringsgammer i Elvevolldalen. Foto: Kristen Are Figenschau

Det er satt opp fine informasjonsskilt i området som forteller historien til disse gammene. De forteller blant annet om bakgrunnen for at folk begynte arbeidet med å bygge opp gammene. Tyskerne hadde satt i gang med tvangsevakueringa, og man så at den ikke stoppa ved grensa mellom Finnmark og Troms. Seks familier i Elvevoll-området valgte å satse på å bo i gammer oppe i dalen mens tyskerne trakk seg ut av området. Etterhvert måte likevel gammeplanene oppgis, fordi man mottok melding fra tvangsevakuerte i Finnmark om at tyskerne brente ned alt etterhvert som de trakk seg tilbake.

Kart over krigsminner registrert på Elvevoll.
Kart over krigsminner registrert på Elvevoll.

I de tre gammene man i dag kun ser restene igjen av, var det meninga at det skulle bo til sammen 25 mennesker. Når man fikk melding om at tyskerne benyttet seg av "den brente jords taktikk" blei det klart at man ikke ville klare seg en lang vinter uten forsyninger. Minst én av familiene rømte seinere til Sverige via Signaldalen.

Har du tips om liknende kulturminner vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med Kulturkontoret, tlf. 77 21 28 00.