Tid: Onsdag 7. mars, kl. 18.00

Alle som ønsker at vår innvandrerbefolkning skal lære seg norsk, kan møte opp og gi dem verdifull språktrening.

Vi byr på kaffe som vanlig!