For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for personer som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

I 2015 er det skjerpede retningslinjer for tildeling av startlån. De som mangler egenkapital er henvist til å utnyttet muligheten for å spare. Det vil bli vurdert om denne muligheten er utnyttet. Unntaket for kravet er barnefamilier og familier med sosiale eller helsemessige utfordringer som har behov for stabil bolig med en gang. Samt husstander som bor i kommunale boliger.

Du kan lese mer om startlån her: http://husbanken.no/startlaan/
Søknadskjema finner du på Husbankens sider: http://husbanken.no/startlaan/soknad/ eller ved henvendelse til kommunen.

For mer informasjon kontakt boveileder Jorun Berg-Husøy, Telefon 9828 9161 eller Maija Asplund, Telefon 4002 8809
E-post: nav.storfjord@nav.no