Alle som har hatt sitt tilholdssted på Valmuen verksted er orientert om situasjonen. Fra mandag 13.10.2014 opprettes det et midlertidig tjenstetilbud på Vestersiasenteret, herunder tjenester som arbeidstilbud, voksenopplæring og møteplassen. Tirsdagsklubben må dessverre utgå den kommende uke.

Førstkommende mandag 13.10.14 vil det bli gitt nærmere orientering til berørte parter.