Steindalsbreen KL
Steindalen med Steindalsbreen. Foto: Kjetil Letto.

Giev'danluokta (samisk)
Steindalen  

Kartreferanse 627966

Bygda på nordsiden av utløpet av Steindalselva. Der står 9-10 hus i 1980, derav 2 på nedre side av veien. En del jordbruk. Disse gårdene kaltes i eldre tid for Selnes. Se omtale av Selnes.
 
Inf. Roald Larsen


Giev'danvággi (samisk)
Steindalen  

Kartreferanse 610970

Dal i 7-8 km lengde, med isbre innerst i  dalbunnen. 2 km fra havet smalner dalen av slik at bare elva får plass mellom bergene. Men en kilometer lenger oppe blir dalen igjen videre med gressletter og morenerygger. I eldre tid ble Steindalen kalt for Selnesdalen.
   
Inf. Roald Larsen


Selnes  

Kartreferanse 639970

Opprinnelig gnr. 65 med flere bruksnummer. I eldste matrikkel hadde Selnes løpenummer 69B, 69, 68, 70 og 71. Dette bruk strakte seg  fra Rastebynes-eiendommen, med grense omtrent ved kartref. 645975 sør for Solnes, og til Steindalelva omtrent ved kartref. 625965. Etter deling er det bare gnr. 65-3 som har beholdt navnet Selnes. Ida og Oskar Nilsen var eiere av Selnes etter 1927. Huset står 100 m nord for neset. I dagligtale kalles bare neset, ved Steinmoen, ved 640973 for Selnes.
 
Inf. Roald Larsen