Nytt startskilt

Prosjektet er et samarbeid med Storfjord kommune, og er en del av det nasjonale turskiltprosjektet. Prosjektet har fått støtte fra Troms fylkeskommune og GjensidigeStiftelsen. Blant annet har det gamle skilthuset ved start fått seg ei ansiktsløfting, og ei helt ny informasjonstavle på norsk og engelsk er kommet på plass.

Merking i krysset

Det er kommet veivisere i alle kryss, som viser hvilken retning stien fortsetter og hvor langt du har igjen til det målet du har satt deg. Skiltene er gradert med farger som viser vanskelighetsgrad på løypa.

Kvilarhaugen

Kultur- og naturstiplakatene langs løypa har også fått et løft, og er oversatt til engelsk. De gamle stedsnavnene har også fått nye skilt, som her ved Kvilarhaugen | Vuoiŋŋastandievvá.

Ny kasse ved Steindalshytta

Samtidig som merkeprosjektet pågikk, blei anledninga benytta til å sette opp nye vanntette trimpostkasser ved Steindalshytta og ved Steindalsbreen.

Tall fra en teller som verneområdestyret har satt opp i Steindalen viser at det i perioden 1. juni - 4. oktober har passert 3.349 personer. Det betyr at mange har hatt glede av dette prosjektet allerede. En stor takk til Storeng Steindal Trim og prosjektansvarlig Bente Heiskel for den store jobben som er gjort!