Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka for valget) må være mottatt av valgstyret senest 4. september.

Søknad sendes Storfjord kommune, Valgstyret, 9046 Oteren

Telefon til valgstyret: 77 21 28 00.