Dette medfører at E6 blir stengt i periodene
26.09.2018 i tidsrommet 12:00-14:00, og
28.09.2018 i tidsrommet 12:00-14:00


Det vil i dette tidsrommet ikke være mulig å passere.  

 

For nærmere opplysninger, se Statens vegvesen.