Helligskogen reinbeitedistrikt melder om rein i Skibotndalen. Med bakgrunn i dette har lensmann i Lyngen anmodet om at Skibotnløypa stenges fra og med i dag og ut årets sesong. Dette gjelder fra Skibotn til Perskogen.