Vannet er blitt stengt fra Elvevoll - Rasteby dette skyldes funn av lekasje. Vil bli stengt utover ettermiddagen pga reprasjoner.