Visit Lyngenfjord får besøk av den østeriske turoperatøren Kristoff Schett,  Yellow Sport,  som skal teste ut terrengsykkelmulighetene i området, spesielt i og mellom Skibotn og Kåfjord.

Mandag 29. august inviterer Storfjord kommune til møte på Nordkalottsenteret for å diskutere muligheter for regionen i sykkelmarkedet, se på hvilke tjenester og produkter som blir etterspurt og hvordan vi kan bygge opp lønnsom næring overfor dette markedet.   

Foreløpig program:

Kristoff Schett, Yellow Sport: Inntrykk fra turene og området. Hvordan tjene penger på sti og terrengsykling?

Visit Lyngenfjord: Om naturbaserte opplevelser, sykkelsatsing – og bærekraft som grunnpilar i utviklingen.

Børge Hemmingsen, Innovasjon Norge: Om temasatsinger naturbasert reiseliv og utvikling i segmentet sti og terrengsykling. Innovasjon Norge som samarbeidspartner.

Ordfører Knut Jentoft og nærings/utviklingsrådgiver, Storfjord kommune. Tilrettelegging i naturen, kommunens rolle og planer for styrket innsats i forhold til reisemålsutvikling.

Besøket fra Yellow Sport er del av Innovasjon Norges markedskampanje 2016, temasatsing sykkel som Visit Lyngenfjord, Lavkarittet og Storfjord kommune deltar i.

Møtet er åpent for alle.

Vi håper mange næringsaktører, og aktører som kanskje vurderer etablering eller utvikling av tilbud og tjenester innenfor naturbasert reiseliv vil komme på møtet.