Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema : https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1939