Utlysningstekst:

PPT for Balsfjord, Lyngen og Storfjord er en interkommunal pp-tjeneste. Kontorsted er Nordkjosbotn i Balsfjord kommune i Troms Fylke.

Pedagogisk psykologisk rådgiver 50%

Stilling for ped.psyk.rådgiver i 50% fast tilsetting ledig pr. 01.01.2015. Stillingen kan søkes av personer med utdanning som cand.psykol, cand paed.spec, cand.paed, eller som har annen master innenfor psykologi/pedagogikk. Også andre med mye erfaring fra opplæringsområdet oppfordres til å søke. Arbeidsområde vil være førskole, grunnskole og voksenopplæring og vil bla omfatte utrednings-og rådgivingsarbeid, konsultasjon og veiledning samt sakkyndighetsarbeid. Arbeidsoppgavene vil være av systemisk og individrettet art i et samarbeid med andre fagfolk. Stillingen avlønnes etter avtale. Søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må disponere bil i tjenesten. Det gis kjøregodtgjøring etter satser gitt av K.S samt kompensasjonstilskudd for privatbilbruk. Ellers skjer tilsetting i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler på området og innebærer bla 6 mnd prøvetid. Politiattest må fremvises ved tilsetting. Vi kan ellers tilby gode vilkår for faglig utvikling og etterutdanning. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. PPT har i dag 4,5 fagstillinger samt en halv sekretærstilling som er besatt med dyktige medarbeidere. Du inviteres til å søke på den halve fagstillingen, med interessante arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø ved vårt kontor på Nordkjosbotn med Balsfjord som vertskommune. Kontorstedet ligger ca 50 min. kjøring fra Tromsø. Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til tjenesteleder Terje Malin, tlf. 77 72 26 20, mob. 99644533 eller e-post: postppt@balsfjord.kommune.no Søknad sendes: PPT for Balsfjord, Lyngen og Storfjord, Industriveien 4, 9040 Nordkjosbotn. Søknadsfrist: 07.11.2014.