Mangfolderen er også etter hvert blitt lite brukt som informasjonskanal av kommunen, næringsliv og lokale foreninger. Vår informasjonsstrategi er under vurdering, og vi får da ta stilling til ulike alternativer til dagens papirversjon. Vi vil heller ha sterkere fokus på informasjonsarbeidet på kommunens hjemmeside og sosiale medier.