friluftslivets år logo
friluftslivets år logo

Vedtaket kommer etter ei oppfordring fra Friluftsrådenes landsforbund. Kommunen vedtar å gjøre følgende forbindelse med Friluftslivets År 2015:

  • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.

  • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.

  • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.

  • Satse på stien som aktivitetsanlegg.

  • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.

  • Arrangere Ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder.

  • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.