kajakkpadling
Foto: Tine Marie Hagelin

Hvorfor statlig sikring?

Dette området har, sammen med tre andre områder i kommunen, vært avmerka på arealplanen som et særlig viktig friluftsområde siden 1997. Begrunnelsen er at Sandørneset | Stállugárggunjárga er av stor verdi for allmenhetens bruk av strandsonen. Mange kjenner kanskje til Sandvika i Lyngen, som også er et statlig sikra friluftsområde.

Prosessen med å kjøpe området fra grunneieren blei igangsatt i oktober 2015, og i desember 2017 var prosessen fullført og skjøtet tinglyst. Området betraktes som et område med regional verdi. Derfor har Miljødirektoratet finansiert 100 % av oppkjøpet og står som eier av grunnen, men det er likevel Storfjord kommune som har det formelle ansvaret for området og de tiltakene som skal gjennomføres.

Støping avretting 2018 Foto Kåre Eriksen
Foto: Kåre Eriksen

Hva skjer i området nå?

Friluftsområdet innbyr til allsidige aktiviteter langs fjæra, muligheter for fotturer langs merka løyper i Langdalen og Elvevolldalen og bålkos for hele familien. Alle områder som er statlig sikra, skal også tilrettelegges for bruk. Storfjord kommune og Ishavskysten friluftsråd har ansvaret for denne jobben, i tett samarbeid med Vestersida bygdeutvalg og Vestre Storfjord lysløypelag. Det er lysløypelaget som i praksis gjør all den flotte dugnadsjobben.

Mange har sikkert fått med seg at det foregår ting i området i disse dager. Målet for sesongen er å få området tilrettelagt med parkering, HC-toalett, bålplasser, bord og benker. Alle disse tiltakene er finanisert av tilskudd fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune.

På sikt vil flere tiltak bli gjennomført. Blant annet vil stien bli tilrettelagt for rullestolbrukere, og det vil komme flere bålplasser, gapahuk og et enkelt toalett. Kartet under viser hvor i området disse tiltakene skal plasseres. På sikt vil også andre tilretteleggingstiltak bli lagt inn i planene.

Akkurat nå er det anleggsdrift i området rundt HC-toalettet, men resten av Sandørneset | Stállugárggunjárga er stort sett uberørt av dette arbeidet. Vi håper flest mulig vil benytte seg av dette området i sommer og så ofte som mulig framover.

kart 2018