Storfjord kommune har laget en handlingsplan for Småkommuneprogrammet som du finner her.

Målene i handlingsplanen er:

1.) En visuell attraktiv Storfjord kommune
2.) Øke boligkapasitet
3.) Bruke skolen som arena for lokalsamfunnsutvikling
4.) Utvikle natur og kulturturisme
5.) Synliggjøre Storfjords utviklingsarbeid
6.) Øke Storfjord kommunes utviklingskompetanse
7.) Oppdatert areal- og samfunnsdel i kommune planen