Kommunebarometeret er en årlig sammenligning av tilstanden for alle landets kommuner, basert på til sammen 127 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig folkevalgte i kommunestyret – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Storfjord kommune er den kommunen i landet som har den største forbedringen fra 2013 til 2014.

Med 5,1% i netto driftsresultat havner Storfjord på 31. plass på den foreløpige rangeringen som Kommunal Rapport har presentert på bakgrunn av de kommunene som hadde rapportert innen fristen.

Du kan lese mer om rapporten og metoden bak Kommunebarometeret her :

http://kommunal-rapport.no/node/111024

http://kommunal-rapport.no/artikkel/Metoden_bak_Kommune_173_barometeret_2014