Fylkesmann i Troms, Bård M. Pedersen, gratulerer Lenvik kommune og Storfjord kommune, som nå er ute av ROBEK. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. De siste åra har kommunene vært avhengig av statlig godkjenning for å oppta lån eller for å inngå langsiktige leieavtaler. Storfjord kommune ble innmeldt i 2012, og Lenvik i 2014.
Økonomien i Lenvik og Storfjord er nå under kontroll, og de har klart å dekke inn underskuddene fra tidligere år. Kommunenes handlingsrom har nå økt. Vi gratulerer!
I Troms står fortsatt Torsken, Nordreisa og Kvæfjord på Fylkesmannens ROBEK-liste.