Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 116117
Ved behov for akutt nødhjelp, ring 113


Vi beklager ulemper dette måtte medføre for våre pasienter.


Mvh
Storfjord legesenter