Ordinær legetjeneste vil derfor ikke være tilgjengelig denne dagen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt 116 117 
Ved behov for akutt nødhjelp, ring 113

 

Med vennlig hilsen

Storfjord legesenter