Utsikt fra Otertinden
Utsikt over Storfjord. Foto: Kjetil Letto

Storfjord                                  
Omasvuodna (samisk)
Omasenvuona (finsk)             
Pellekavuodna (samisk)
Stuorravuodna (samisk)

Kartreferanse 630950
 

Overstående er flere navn på Storfjord. Vuodna er samisk og betyr "fjord". Storfjord er sørligste, innerste del av Lyngenfjorden. Navnet Omasvuodna/Omasenvuona omfatter trulig fjorden fra Falsnes og innover og betyr antakelig "fjorden der det blåser". Skibotn ligger da mer i ly når det blåser ut fjorden.
 
Navnet Pellekavuodna er etter Pellek som kom fra Tornedalen og slo seg ned i Storfjord.
 
Storfjord ble samtidig med Kåfjord utskilt som egen kommune fra Lyngen den 30. juni 1930. Storfjord hadde den gang 1500 mennesker. Lærer Amund Flugum var første ordfører.
 
Storfjord er på 1498 kvadratkilometer og i 1982 bodde der 1881 mennesker. I utstrekning er Storfjord den 4. største kommunen i Troms, og har 7 kvkm jordbruksareal og 70 kvkm produktiv skog. 

Inf. Roald Larsen