Det ble avholdt valg på Skibotn skole den 7.juni, klokken 12.00 og på Hatteng skole den 14.juni, klokken 10.00. 

 

Storfjord ungdomsråd

RESULTATER VALG 2018-2020

 

Valgkrets Skibotn

Klasse 2018/2019

Funksjon

Alise Bruvold (valgt 2018-2020)

10

Representant

Konrad Rasch Brox (valgt 2018-2020)

8

Representant

Nikolas Fagerli (valgt 2017-2019)

10

Representant

Maiken Karlsen (valgt 2018-2020)

10

1. vara

Mina S. K. Thornes (valgt 2018-2020)

8

2. vara

Elias Høgmo (valgt 2018-2020)

8

3. vara

Valgkrets Hatteng

Klasse 2018/2019

Funksjon

Jacob Seppola (valgt 2018-2020)

10

Representant

Maja K. S. Elvemo (valgt 2018-2020)

9

Representant

Marie Fagerli (valgt 2018-2020)

9

Representant

Henning Elverum (valgt 2017-2019)

10

Representant

Beate Moldstad (valgt 2017-2019)

9

1. vara

Sebastian Sjøveian (valgt 2017-2019)

10

2. vara

Iben Bech (valgt 2017-2019)

9

3. vara

Phillip Høyseth (valgt 2018-2020)

8

4. vara

 

Ungdomsrådets medlemmer velger selv leder og nestleder på sitt første møte i august.

 

Korrekt telling bevitnes 18.06.18

Lena Nilsen (s)          Jill Fagerli (s)

 

 

POLITISK RÅDGIVER FOR UNGDOMSRÅDET

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i kommunestyret.

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er viktig.

Dette ble tatt opp som sak i Kommunestyret den 20.06.18 og vedtaket ble fattet slik:

Vedtak:

  1. Som politisk rådgiver for ungdomsrådet for resten av valgperioden velges Kåre Eriksen.
  2. Politisk rådgiver for ungdomsrådet skal velges på nytt fra neste valgperiode, på lik linje med valg av representanter til andre råd og utvalg. 

Storfjord ungdomsråd er takknemlige for at politikerne tar ungdommen på alvor og takker for å ha egen politisk rådgiver!

Bilde av Kåre Eriksen