Buss fra Skibotn samfunnshus kl. 19.30
Retur fra Hatteng skole kl. 24.00
 

NB! Juniorklubb går som vanlig på begge klubber.


Hilsen klubblederne