Søknadsfrister for studiene er 1.mars (realkompetanse) og 15.april (generell studiekompetanse).Alle studiene er i hovedsak nett og samlingsbasert.Dere finner full oversikt på  http://ntss.no/studietilbud.asp