Fredag 3.februar er det temadag for kommunestyrets medlemmer og inviterte. Temaet er: "Skal Samelovens språkregler gjelde i Storfjord kommune?" Temadagen er en oppfølging av punkter i overordna kommuneplan for Storfjord kommune. Innhold og avvikling av dagen er planlagt av ei gruppe bestående av ordfører, k-styrerepresentant Willy Ørnebakk og oppvekst- og kultursjef. Til å belyse viktige sider ved samelovens språkregler, er flg. invitert til å forelese: Eivind Braastad Jenssen - HiTø, visepresident i Sametinget - Johan M. Sara, representanter fra Porsanger - og Kåfjord kommuner, Raimo Valle - Troms Fylkeskommune og Berit Oskal Eira - statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Møtet er på "Otertun" fra kl. 09.00-16.00 og er åpent for alle som ønsker å lære mer om problemstillingen.