Tornedalsrådets kulturgruppe har i møte mandag 6. februar tildelt tilsammen SEK 20.000,- til tre ulike kulturformål i Tornedalsområdet. Det var kommet inn 21 søknader på årets midler, derav fire fra norske prosjekter. Søkesummen på disse søknadene er anslått til omlag SEK 350.000,-.

Kulturgruppa har i år valgt å dele opp beløpet i tre deler for å på den måten kunne gi støtte til flest mulig prosjekter. Søknader med grenseoverskridende samarbeid er prioritert, og disse tre prosjektene har fått midler:

- Orgelmusik i Polcirkelland (SEK 10.000,-)
- Oteren framlag - "Den samiske kulturen i Barnetsregionen" (SEK 5.000,-)
- Karesuvannon kyläyhteisö ry - svensk-finsk midtsommerfest (SEK 5.000,-)