FNF (Forum for natur og friluftsliv) har fått støtte fra fylkeskommunen og Milødirektoratet som skal viderefordeles for å skape aktivitet. En kort/ enkel søkned kan sendes FNF Troms - troms@fnf-nett.no  innen  15. mai.

Tilskuddsarrangementet bør være lavterskel, gratis og skape samarbeid på tvers av organisasjoner, eller friluftsråd/ kommuner. Tilsagnssum per arrangement/#nattinaturen er i utgangspunktet kr. 3000,-

 

FNF ber samtidig om at info om nye og eksisterende turer mellom 1-9 september sendes til troms@fnf-net.no slik at de kan sammenstille det i et felles program, samt bidra til felles markedsføring og blest.