Hvem kan søke?

Det kan tildeles kommunale tilskudd til anlegg som er innvilget spillemidler (inntil 10 % av total godkjent anleggskostnad, maksimalt inntil 100.000,-). Det er søkerne som er prioritert som nummer 1 i hver spillemiddelkategori som ytes tilskudd hvert år.

Tilskuddsordninga kan ikke kombineres med andre kommunale tilskuddsordninger, og summen av offentlige tilskudd kan ikke overstige summen av kontantutgifter i prosjektet.

Hvordan søkes det?

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent Maria Figenschau
Telefon: 400 28 867
E-post: maria.figenschau@storfjord.kommune.no