Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.

Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av  husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Mer informasjon og søknadsskjema kan du finne på http://husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/ eller ved henvendelse til kommunen.

 

Tilskudd til etablering i bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Mer informasjon og søknadsskjema kan du finne på http://husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/ eller ved henvendelse til kommunen.

 

Søknadsfrist kontinuerlig

Henvelsen til kommunen gjøres til

Jorun Berg-Husøy, Telefon 9828 9161 eller
Maija Asplund, Telefon 4002 8809
E-post:nav.storfjord@nav.no