Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging, modernisering og utsmykking av livssynsnøytrale seremonirom.

Søkere kan være: Kommuner, kirkelig fellesråd og frivillige organisasjoner,herunder tros- og livssynssamfunn.

Søknadsskjema, retningslinjer for ordningen og kontaktinfo finnes på: www.tromsfylke.no.

Søknadsfrist til fylkeskommunen: 1. desember 2013