bål

Tiltakene det kan søkes støtte til kan være: Etablering av faste bålplasser, benker i tilknytning til rasteplasser, kvilebenker underveis i løypa eller andre små tiltak som er med på å gjøre turen hyggeligere.

Vi støtter kun fysiske kostnader til innkjøp av materiale og utstyr. Arbeidsinnsats støttes ikke.

Lag og foreninger eller andre ildsjeler som ønsker å etablere slike tiltak må sende Storfjord kommune en kort søknad med beskrivelse og kostnadsoverslag innen 15. august 2016. Bruk skjemaet under.

Tiltakene må gjennomføres innen 31. oktober 2016. For å få utbetalt tilskudd må følgende dokumentasjon foreligge:

  • Kvitteringer for godkjente utgifter

  • Bilder av området før og etter at tiltaket er gjennomført