Storfjord kommune har fått tildelt kr. 75 000 til utviklingsarbeid i barnehagene. Kommunens satsning gjelder både de private familiebarnehagene og de kommunale barnehagene. Temaet er språkutvikling. Hovedformålet vårt er å forebygge språkvansker hos barn og sette inn tiltak på et tidlig stadium. Utstrakt samarbeid barnehagene i mellom, er en av grunnideene i prosjektet. Fylkesmannen vil kunne benytte dette som en ressurs ved å be barnehagene i Storfjord formidle sine erfaringer på fagmøter i fylket.